Løntabsforsikring

Landets bedste totalløsning på Løntabsforsikring. Alt på en police - nemt og enkelt

Løntabsforsikring

- et vigtigt sikkerhedsnet under virksomheden

Som selvejende virksomhed/institution er det et grundvilkår, at virksomheden kan komme under pres, hvis en nøglemedarbejder bliver syg eller kommer til skade.
En løntabsforsikring til virksomheder dækker lønudgifter ved sygdom samt ulykke og kan dermed være med til at sikre, at virksomheden ikke kommer til at lide økonomisk ved en medarbejders fravær.

Løntabsforsikringen kan hjælpe virksomheden videre

Målet med forsikringen er, at du/I så vidt muligt skal kunne fortsætte virksomhedens aktiviteter og dermed begrænse konsekvenserne af din eller en medarbejders sygemelding.
Udbetalingen fra forsikringen betyder bl.a. at:
• Du/I kan opretholde aktiviteterne i virksomheden f.eks. ved at ansætte en vikar
• Du/I kan blive ved med at servicere jeres kunder/brugere
• Du/I undgår at miste omsætning

Sådan dækker forsikringen:

• Forsikringen dækker lønudgifter på den valgte sum, hvis den/de forsikrede medarbejdere bliver syge eller kommer til skade.
• Forsikringen dækker sygdom, som er opstået i den periode, virksomheden har været forsikret.
• Forsikringen dækker efter 3 ugers uarbejdsdygtighed i helt op til 12 måneder.
• Forsikringen dækker både ved hel og delvis uarbejdsdygtighed.

Jeres fordele

• Den erstatning I får udbetalt pr. forsikrede medarbejder, udgør op til 80 % af den gennemsnitlige månedlige omsætning pr. fuldtidsmedarbejder.
• Prisen for forsikringen er fradragsberettiget i driftsregnskabet, hvilket vil sige, at der udbetales direkte til virksomheden og erstatningen indgår i driften før skat.
• I får adgang til en anonym rådgivningslinje, hvor det er muligt at konsultere fysioterapeut, psykolog, sygeplejerske og socialrådgiver.

Det er nemt at blive forsikret
– vi kræver nemlig ingen helbredsoplysninger for at oprette forsikringen.
Vil du/I høre mere om forsikringen – så kontakt os for et uforpligtende tilbud